Verhuur studentenfietsen Thomas More

Wie kan een fiets huren?
 • Alle studenten ingeschreven aan Thomas More Geel, Lier, Vorselaar, Turnhout, Mechelen, De Nayer of aan de KU Leuven technologiecampussen Geel of de Nayer kunnen een fiets huren. Wanneer de campus gesloten is, zijn er geen herstellingen mogelijk en kan er geen reservefiets worden gewaarborgd.
 • Personeelsleden kunnen enkel een fiets huren als er nog beschikbaar zijn. Indien er een wachtlijst is, kunnen zij gevraagd worden om hun fiets terug in te leveren. Om voorrang te garanderen, kunnen zij pas een fiets huren vanaf 15 oktober van het lopende academiejaar.
 • Studenten van campus Antwerpen kunnen via deze website enkel een elektrische fiets huren. Voor het huren van een gewone stadsfiets kunnen zij terecht bij Levanto: https://www.levanto.be/studentenfiets.
Gewone studentenfiets
 • Een fiets huren kost 35 euro per semester. Om administratieve redenen wordt ook voor kortere huurperiodes de ganse semesterprijs aangerekend.
 • Heb je problemen of mankementen aan je fiets? Dan kan je je aanmelden bij James (Mechelen), StuVo (Geel, Turnhout, De Nayer), onthaal (Vorselaar), opleidingssecretariaat (Lier). Daar zal men je ofwel doorverwijzen naar een herstelpunt of indien beschikbaar, een nieuwe fiets meegeven. Tijdens de huurperiode zijn alle kosten ten laste van de huurder.
 • Je meldt een eventuele diefstal of verlies altijd op het verhuurpunt van je campus, ten laatste de dag na het verlies of diefstal. Als je de sleutel van je fietsslot kunt inleveren, krijg je een andere fiets als er op dat moment nog fietsen in voorraad zijn. Je krijgt 100 euro als verlieswaarde aangerekend. Voor een plooifiets is dat 200 euro. Als je de sleutel van je fietsslot niet kunt inleveren, betaal je een schadevergoeding van 400 euro.
 • Verlies of diefstal wordt altijd gerapporteerd aan de plaatselijke politie.
 • Als de gestolen of verloren fiets binnen zes maanden wordt teruggevonden, door jou of door ons, kun je de betaalde verlies- of nieuwwaarde terugkrijgen na aftrek van eventuele ophaal en herstelkosten.
 • De huur van een fiets verlengen kan op aanvraag. Wanneer de huur verlengd wordt over verschillende academiejaren, wordt van de huurders verwacht dat zij minstens een volledig semester huren
Elektrische fiets
 • Er zijn 2 types beschikbaar:
  • E-bike tot max. 25 km/u
  • E-bike tot max. 45 km/u. Voor deze laatste heb je een rijbewijs nodig.
 • Studenten huren deze fiets in een huurkoop-systeem. Dat betekent dat je indien je het wenst, je op elk moment kan beslissen om de fiets te kopen. Het reeds betaalde huurgeld wordt dan in mindering gebracht. Het huren van een E-bike tot 25km/u kost 60 euro per maand. Het huren van een E-bike tot 45 km/u kost 100 euro per maand. Beide types worden geleverd met laptopfietstas. Voor de E-bikes tot 45 km/u sluiten we de wettelijk verplichte BA-verzekering af en voorzien we een fietshelm. Personeelsleden hebben geen aankoop optie.
 • Je sluit een contract af voor onbepaalde duur. Dit gaat in op de eerste van de maand waarin je jouw fiets afhaalt. Je kan het contract stop zetten door dit te melden voor de 20ste van de maand via stuvo@thomasmore.be.
 • 1x per semester ben je verplicht de fiets binnen te brengen voor een gratis onderhoudsbeurt. Alle schade aan de fiets die niet wordt gedekt door de verzekering, wordt gefactureerd aan de huurder. Dit geldt ook voor diefstal of verlies. Indien dit niet wordt gedekt door de verzekering, betaal je de restwaarde van de fiets.
Hoe huur ik een fiets?
 1. Je vult het juiste aanvraagformulier formulier in. Je vindt deze in de linkerkolom.
 2. Je ontvangt een bevestigingsmail. Zonder tegenbericht, kan je de fiets komen halen op de startdatum van het contract.
 3. Je haalt het huurcontract op het verhuurpunt van je campus zoals vermeld in de bevestigingsmail. Voor huur van een gewone studentenfiets betaal je onmiddellijk het totale huurgeld. Voor de huur van een elektrische fiets ontvang je maandelijks een factuur.
Volledig contract

Deze site bevat de belangrijkste punten voor wie van plan is een studentenfiets te huren van Thomas More.  Lees zeker ook op voorhand de algemene voorwaarden huur studentenfiets /algemene voorwaarden huur elektrische fiets /bepalingen verzekeringen elektrische fiets (PDF-formaat) waarvoor je moet ondertekenen bij verhuring: het bevat alle details, regelingen en exacte bedragen, rechten en plichten van beide partijen.

Meer info:
Met al je vragen kan je terecht bij patricia.cools@thomasmore.be